ACCESS MANAGEMENT SYSTEM -järjestelmän käyttäminen

Ympäristössä jossa käytetään ACCESS MANAGEMENT SYSTEM on mahdollista määrittää mitkä toiminnot ovat käytettävissä kullekin käyttöoikeustasolle (roolille), ja luoda myös uusia rooleja. Tämä tarjoaa täsmällisen käytönhallintajärjestelmän, sillä voit määrittää mitkä toiminnot ovat kunkin käyttäjän käytettävissä. Voit esimerkiksi estää käyttäjää A kopioimasta, ja sallia käyttäjän B käyttää kaikkia toimintoja. Noudata seuraavaa toimintaohjetta ottaessasi käyttöön ACCESS MANAGEMENT SYSTEM toiminnot.
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Lisenssi/Muu>  <Käytä ACCESS MANAGEMENT SYSTEM -järj.>  <Kyllä>  <OK>   (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>
Jos valitset asetukseksi <Kyllä>, <Käytä käyttäjän autentikointia> -arvoksi Asetukset/Tallennus-kohdassa asetetaan <Kyllä>. Voit asettaa <Käytä käyttäjän autentikointia> -arvoksi <Ei>, määritä täksi asetukseksi ensin <Ei>.
Jos otat tämän toiminnon käyttöön valitsemalla <Kyllä>, seuraavat asetukset kohdasta Asetukset/Tallennus eivät ole käytössä.
PIN-koodin asettaminen Osoitekirjalle
Uusien vastaanottajien estäminen
Vastaavia rajoituksia voidaan asettaa roolikohtaisesti käyttämällä ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Lisätietoja on kohdassa ACCESS MANAGEMENT SYSTEM pääkäyttäjän opas.
Vaikka vaihdat tämän asetuksen arvosta <Ei> arvoon <Kyllä>, seuraavat asetukset kohdasta Asetukset/Tallennus eivät vaihdu automaattisesti alkuperäisiin arvoihin. Muuta asetukset manuaalisesti.
PIN-koodin asettaminen Osoitekirjalle
Uusien vastaanottajien estäminen
Saat lisätietoja järjestelmän vaatimuksista ja roolien luomisesta ja muokkaamisesta katsomalla ACCESS MANAGEMENT SYSTEM pääkäyttäjän opas.
95YU-0L0