Henkilökohtaisten kansioiden muodostaminen

Henkilökohtainen kansio on yksittäinen kansio, jota henkilökohtaisen todennuksen hallinnalla kirjautunut käyttäjä voi käyttää. Jaetut kansiot ja tiedostopalvelimet voidaan määrittää ja niitä voidaan käyttää henkilökohtaisena kansiona.
Pääkäyttäjä, jolla on Administrator-valtuudet, valitsee henkilökohtaisten kansioiden määritystavan. Kirjautuneet käyttäjät määrittävät henkilökohtaiset kansiot pääkäyttäjän määrittämän asetuksen mukaisesti.
Henkilökohtainen kansio on kansio, joka jaetaan seuraavissa näytöissä.
<Skannaa ja lähetä>
<Verkko> kohdassa <Skannaa ja tallenna>
<Verkko> kohdassa <Tallennetut tiedostot>
Kansioiden luominen käyttäjien määrittämään paikkaan
Käyttäjät luovat Henkilökohtaisen kansion haluamaansa paikkaan. Näin kukin käyttäjä voi lähettää asiakirjat kansioon joka sijaitsee tutussa paikassa.
Kansioiden luominen pääkäyttäjän määrittämään Kotikansioon
Kullekin käyttäjätunnukselle luodaan kansio pääkäyttäjän määrittämään isäntäkansioon (kotikansioon). Henkilökohtaisten kansioiden hallinta on helpompaa sillä ne kaikki sijaitsevat samassa paikassa. Windows (SMB) jaettu kansio tai WebDAV-palvelin voidaan määrittää.
Jos asetat kotikansion WebDAV-palvelimelle, kaikkien käyttäjien kansiot on valmisteltava edeltäkäsin.
Kansioiden luominen palvelimen määrittämään sijaintiin
Henkilökohtaiset kansiot määritetään autentikointipalvelimeen (kuten Windows palvelin ja Active Directory) rekisteröityjen kansiotietojen perusteella. Vain Windows (SMB) jaettu kansio voidaan määrittää.

Henkilökohtaisten kansioiden sijainnin määrittäminen

1
Paina  (Asetukset/Tallennus).
2
Paina <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Yleiset asetukset>  <Henkilökohtaisen kansion määritystapa>.
3
Valitse miten määritetään Henkilökohtaisten kansioiden sijainti.
Kansioiden luominen käyttäjien määrittämään sijaintiin
Paina <Tallenna kaikille käyttäjille>  <OK>. Kukin käyttäjä voi määrittää Henkilökohtaisen kansion sijainnin.
Kansioiden luominen pääkäyttäjän määrittämään kotikansioon
1.
Paina <Kotikansio>  <Aseta>.
2.
Määritä kotikansio ja valitse <OK>.
<Protokolla>
Valitse protokolla, jota käytetään Henkilökohtaisia kansioita käytettäessä.
<Isäntänimi>
Syötä sen tietokoneen isäntänimi tai IP-osoite johon haluat luoda kotikansion.
<Kansiopolku>
Syötä kansion polku kotikansioon. Kirjoita esimerkiksi "käyttäjät\yleinen\jaa" kotikansioon, joka on luotu C:aseman "Yleinen"-kansion "jaa"-alikansioon (polku: "C:\users\public\share").
Et ehkä voi määrittää polkua jos kansion tasoja on liian monta.
3.
Valitse käytettävät todennustiedot ja valitse <OK>.
Jos käytät omassa kansiossa erillistä käyttäjänimeä ja salasanaa, lisää valintamerkki valitsemalla <Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille>. Poista valintamerkki jos käytät samaa käyttäjänimeä ja salasanaa joka on syötetty kirjauduttaessa. Jos valintamerkki lisätään tähän nimikkeeseen, käyttäjänimi ja salasana on rekisteröitävä kullekin käyttäjälle.
Kotikansioon luodaan kansio käyttäen seuraavia nimiä.
Jos kohdassa <Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille> on valintamerkki: käyttäjän määrittämä käyttäjätunnus
Jos kohdassa <Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille> ei ole valintamerkkiä: sisäänkirjautuessa käytetty käyttäjätunnus
Kansioiden luominen palvelimen määrittämään sijaintiin
1.
Paina <Käytä kirjautumispalvelinta>.
2.
Valitse käytettävät todennustiedot ja valitse <OK>.
Jos käytät omassa kansiossa erillistä käyttäjänimeä ja salasanaa, lisää valintamerkki valitsemalla <Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille>. Poista valintamerkki jos käytät samaa käyttäjänimeä ja salasanaa joka on syötetty kirjauduttaessa. Jos valintamerkki lisätään tähän nimikkeeseen, käyttäjänimi ja salasana on rekisteröitävä kullekin käyttäjälle.
Omaa kansiota käytettäessä tarvittavia autentikointitietoja (käyttäjätunnus ja salasana) ei voi noutaa Active Directorystä. Jos <Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille> on valittu, kirjauduttaessa koneeseen näppäimistöautentikoinnin avulla annettu käyttäjätunnus ja salasana kirjataan henkilökohtaisen kansion autentikointiedoiksi.
On välttämätöntä käyttää kirjautumispalvelua, joka tukee tätä toimintoa. Lisätietoja antaa käyttämäsi jälleenmyyjä tai huoltoedustaja.
Jos käytät käyttäjän todennusta, määritä kansio kohtaan "homeDir", joka on Active Directoryn käyttäjämäärite, jossa käytetään muotoa "\\isäntänimi\kansiopolku".
Henkilökohtaisen kansion ja autentikointitietojen rekisteröinti kullekin käyttäjälle
Jos <Henkilökohtaisen kansion määritystapa> -asetuksena on <Tallenna kaikille käyttäjille>, tallenna jokin seuraavista kunkin käyttäjän Henkilökohtaiseksi kansioksi. Tallennetut asetukset ovat samat ja sama Henkilökohtainen kansio tallennetaan riippumatta siitä, missä asetus määritetään.
<Skannaa ja lähetä>    <Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle> <Henkilökohtainen kansio>
<Skannaa ja tallenna> <Verkko>    <Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle> <Henkilökohtainen kansio>
<Tallennetut tiedostot> <Verkko>    <Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle> <Henkilökohtainen kansio>
95YU-0KY