Lokeron tiedostojen muokkaaminen

Voit muokata lokeroon tallennettuja asiakirjoja. Tässä tallennustilassa voit nimetä uudelleen ja poistaa tallennettuja tiedostoja sekä yhdistää useita tiedostoja yhdeksi tiedostoksi tai lisätä tiedoston toiseen.
1
Paina <Tallennetut tiedostot>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse haluamasi lokero.
Voit myös suoraan määrittää haluamasi lokeron syöttämällä sen numeron numeropainikkeilla.
Lokeron luettelo
Näyttää kuvakkeet jotka ilmaisevat lokeroiden tilan, lokeroiden numerot, lokeroiden nimet ja paljonko muistia kukin lokero käyttää.
Kuvakkeiden tyypit:
 Postilaatikkoon on tallennettu tiedostoja
 Postilaatikkoon ei ole tallennettu tiedostoja
 Postilaatikolle on määritetty salasana Lokeron asetusten määrittäminen
<Käytetty>
Kaikkien lokeroiden käyttämän muistin kokonaismäärä.
3
Käytä tiedostoja.
Lokeron information
Näyttää näytössä olevan lokeron numeron ja nimen. Voit muuttaa näyttömuodon laitteen mallin mukaan.
Lokeroon tallennetut tiedostot
Näyttää onko tiedostot valittu, tiedostotyypin ilmaisevat kuvakkeet, nimet, skannauskoot, sivumäärät ja tallennuspäiväykset/ajat.
Paina <Nimi> tai <Pvm/Aika>, kun haluat lajitella tiedosto- ja kansioluettelon nimen tai päiväyksen/ajan mukaan nousevaan () tai laskevaan () järjestykseen.
Jos kirjaudut sisään käyttäen henkilökohtaista todentamisen hallintaa, viimeksi käytetty lajitteluehto säilyy. Mukautettavien kohtien luettelo
Kun tiedostot on valittu, numeroidut kuvakkeet näkyvät järjestyksessä jossa valitsit tiedostot. Jos tulostat useita tiedostoja samalla kerralla, ne tulostetaan siinä järjestyksessä.
 
Alla olevien tiedostojen tulostusasetukset säilyvät. Huomaa kuitenkin, että tiedostojen yhdistäminen tai muokkaaminen (kuten sivujen lisääminen) tyhjentää kaikki tulostusasetukset.
Tulostinajurista tallennetut tiedostot
Tiedostot, jotka on tallennettu valitsemalla <Tallenna lokeroon> <Kopio>-toiminnossa Kopioasiakirjojen tallentaminen laitteeseen
Tiedostojen kokonaismäärä ja valittujen tiedostojen määrä
Näyttää tallennettujen tiedostojen kokonaismäärän ja valittujen tiedostojen määrän.
<Tulosta lista>
Tulostaa listan näytössä olevaan lokeroon tallennetuista asiakirjoista. Voit tarkistaa asiakirjojen nimet, paperikoot ja sivumäärät.
<Tulostus>
Tulostaa tiedostot. Tiedostojen tulostaminen lokerosta
<Lähetä>
Lähettää tiedostot tai tallentaa tiedostot tiedostopalvelimelle. Lokeron tiedostojen lähettäminen
<Muokkaa tiedostoa>
Paina nimetäksesi tiedostot uudelleen tai yhdistääksesi useita tiedostoja.
<Näytä kuva>
Näyttää tiedoston esikatselukuvan. Voit myös tulostaa, kun olet tarkistanut esikatselukuvan ja poistanut tarpeettomat sivut.
<Tiedot>
Näyttää tiedoston tiedot, kuten sivumäärän ja paperikoon.
<Valitse kaikki (Enint.100 tied.)>/<Poista valinta>
Jos tiedostoja ei ole valittu kohdassa , <Valitse kaikki (Enint.100 tied.)> näytetään. Jos yksi tai useampi tiedosto on valittu, <Poista valinta> näytetään. Valitse enintään 100 laatikon tiedostoa samanaikaisesti valitsemalla <Valitse kaikki (Enint.100 tied.)> tai poista niiden valinta valitsemalla <Poista valinta>.
Näytön vaihtopainike
Paina <Ylös>, jos haluat siirtyä ylemmälle tasolle nykyiseltä tasolta. Päivitä näytön sisältö valitsemalla <Päivit.>.
Tiedostonimen muuttaminen
Tiedoston esikatselukuvan näyttäminen
Tiedoston tietojen tarkistaminen
Tiedoston poistaminen
Asiakirjojen skannaaminen ja tallentaminen
Tiedostojen siirtäminen/kopioiminen toiseen laatikkoon
Useiden tiedostojen yhdistäminen yhdeksi tiedostoksi
Tiedoston lisääminen toiseen tiedostoon
Sivujen poistaminen
95YU-0JJ