PS

Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Paper Save>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0–3 600 sekuntia; 0 sekuntia
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>, <On (Slim)>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Text>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Puhdas musta grafiikka>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings for Printer Settings
<Black Overprint>*1
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Vastaavuustila>
<RGB-tulo>: <ICC-profiili>, <D. Link Profile>
<CMYK-tulo>: <ICC-profiili>, <D. Link Profile>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<RGB Source Profile>
<sRGB>, <Gamma 1.5>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.4>, <None>, <Download Profile>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<CMYK Simulation Profile>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <None>, <Download Profile>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Use Grayscale Profile>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Output Profile>
<Text>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Graphics>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Image>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Matching Method>
<Perceptual>, <Saturation>, <Colorimetric>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Laitelinkkiprofiili>
<RGB-tulo>: <Lataa profiili>
<CMYK-tulo>: <Lataa profiili>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafiikka>: <Tarkkuus>, <Sävytys>, <Sekoitussävytys>
<Kuva>: <Tarkkuus>, <Sävytys>, <Sekoitussävytys>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
B
Settings for Printer Settings
<Brightness>*1
85–115 %; 100 %
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Pistevärivastaavuus>*1
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Composite Overprint>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
*1 Ilmaisee vaihtoehdot, jotka näkyvät vain, kun sopiva lisävaruste on käytettävissä tai sopiva asetus on määritetty.
95YU-0WH