Päiväyksen/ajan asettaminen

Säädä laitteen päiväystä/aikaa. Nämä asetukset on tehtävä oikein, sillä päiväystä/aikaa käytetään esimerkiksi sähköpostin automaattiseen lähettämiseen määritettynä aikana.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Paina <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>  <Päivämäärä/Aika-asetukset>.
3
Kirjoita päiväys/aika.
 <Aikavyöhyke>
Valitse alueesi aikavyöhyke.
UTC on lyhenne sanoista Universal Coordinated Time. Kunkin maan aika (aikavyöhyke) määritetään UTC:n perusteella. Yhdistettäessä internetin kautta tarkka aikavyöhykeasetus on erittäin tärkeä.
 <Kesäaika>
Aseta kesäaika valitsemalla <Kyllä> ja määritä päivämäärä ja kellonaika kohdassa <Aloit.päivä> ja <Lopet.päivä>. Kun asetat päiväyksen, määritä viikonpäivä ja kuukauden viikko.
Jos kesäaika on asetettu, aikaa voidaan siirtää eteenpäin yksi tunti verrattuna aikavyöhykkeeseen tai määrättyyn jaksoon kesän aikana.
 Päiväys ja aika
Vuodessa on oltava 4 numeroa, kuukaudessa ja päivässä 4 numeroa ja kellonajassa 4 numeroa samalla tavalla kuin nykyinen aika näkyy näytössä.
Päiväyksen ja ajan järjestys saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan.
Kirjoita aika 24-tuntisessa muodossa.
Jos teet virheen, valitse  (Tyhjennä) ja kirjoita uudelleen alkaen vuodesta.
4
Paina <OK>.
Jos muutit <Aikavyöhyke>- tai <Kesäaika> -asetuksen, laite on käynnistettävä uudelleen katkaisemalla virta. Sammuta laite painamalla virtakytkintä (Laitteen virran katkaiseminen). Kun päävirran merkkivalon sammumisesta on kulunut vähintään 10 sekuntia, kytke laitteen virta uudelleen päälle (Laitteen käynnistäminen).
95YU-05E