WebDAV-asetusten tekeminen

Tässä osassa kerrotaan WebDAV-palvelintoimintojen käyttöönotosta. WebDAV on protokolla, joka on laajennettu HTTP:stä ja jota käytetään tiedostojen ja kansioiden hallintaan verkkopalvelimella. Koska WebDAV tukee myös TLS-salausta, voit koostaa tiedostonjakojärjestelmän, joka on erittäin turvallinen käyttäjänhallinnassa. Jos otat WebDAV-palvelimen toiminnot käyttöön, voit käyttää Lisätilaia WebDAV-tiedostopalvelimena.
 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset> <Käytä WebDAV-palvelinta> <Kyllä> <OK>   (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>
95YU-063