<B Monitoimitasoyksikkö (Vedä Avaa-vivusta.)>, <B B1/B2/B3/B4> ja <B C2/C4/C5/C6> näkyvät paperitukosten sijainteina

Tarkista paperitukoksen sijainti näytössä ja poista alkuperäinen seuraavien ohjeiden mukaan.
Jokaisen yksikön ja alueen, B1-vivun, B2-ohjaimen jne. asento toiminnossa on esitetty kuvassa.
*1 Luovutustaso
*2 Pääyksikön vasen etukansi
*3 Pääyksikön etukansi
1
Vedä juuttunut pitkä arkki varovasti ulos tasoa pitkin.
2
Tarkista, onko Stack Bypass-D -yksikön ympärillä paperinpaloja.
Avaa Stack Bypass-D.
Tarkista, ettei tasolla ja pääyksikössä ole paperinpaloja.
Jos paperinpaloja on jäljellä, poista ne.
Sulje pääyksikön Stack Bypass-D varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3
Avaa pääyksikön vasen etukansi.
4
Tarkista, onko B1- ja B2-ohjaimiin juuttunut paperia.
Avaa B1-ohjain.
Avaa B2-ohjain.
5
Jos paperi on juuttunut pääyksikköön, vedä se varovasti ulos nuolen osoittamaan suuntaan.
B1-ohjain
B2-ohjain
6
Poista kaikki juuttunut paperi B4-kannesta.
Avaa B4-kansi.
Poista juuttuneet paperit.
Sulje B4-kansi.
7
Sulje ohjaimet B1 ja B2.
Sulje B2-ohjain.
Sulje B1-ohjain.
8
Sulje pääyksikön vasen etukansi.
9
Avaa pääyksikön etukansi.
10
Vedä kiinnitysyksikkö ulos.
Avaa C2-vivun lukitus kallistamalla vipua vasemmalle.
Pidä kiinni C2-vivusta ja vedä kiinnitysyksikkö ulos.
Kiinnitysyksikön ympärillä on kuuma osa. Älä koske ohjaimeen, kun poistat paperia.
Kun C2-vivun lukon merkkivalo () palaa punaisena, C2-vipua ei voi avata. Noudata tässä tapauksessa käyttöpaneelin näytössä näkyviä ohjeita ja poista paperitukos.
11
Tarkista, onko ylempään esiuudelleensuuntausohjaimeen (C4) juuttunut paperia.
Avaa C4-ohjain.
Jos paperi on juuttunut, vedä se varovasti ulos nuolen osoittamaan suuntaan pitäen C4-ohjainta auki kädellä.
Kun vapautat C4-ohjaimen, se sulkeutuu.
12
Jos syöttöhihnalle (C5) on jäänyt paperia, poista kaikki paperi.
13
Tarkista, onko sisemmässä luovutusohjaimessa (C6) paperinpaloja.
Avaa sisempi luovutusohjain (C6).
Jos paperi on juuttunut, vedä se varovasti ulos nuolen osoittamaan suuntaan, kun sisempi luovutusohjain (C6) on auki.
Sisempi luovutusohjain (C6) ja sen ympäristö saattavat olla hyvin kuumia. Kun poistat juuttunutta paperia, älä koske mihinkään tällä alueella.
Palauta sisempi luovutusohjain (C6) alkuperäiseen asentoonsa.
14
Palauta kiinnitysyksikkö alkuperäiseen asentoonsa.
Työnnä kiinnitysyksikkö varovasti takaisin laitteeseen pitäen kiinni C2-vivusta.
Kun työnnät kiinnitysyksikön sisään, pitelemäsi C2-vipu voi liikkua niin, että ponnahtaa ylös, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö. Työnnä se kokonaan sisään ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
Lukitse C2-vipu kääntämällä sitä oikealle.
15
Sulje pääyksikön etuovi.
Jatka keskeytyneen toiminnon käyttöä näytön ohjeita noudattamalla tai jatka paperitukosten poistamista.
95YU-040