Paperitukokset ohisyötön kohdistustasossa D

Tarkista paperitukoksen sijainti näytössä ja poista paperi seuraavien ohjeiden mukaan.
Tässä osassa kuvaillaan tilannetta, jossa Stack Bypass-D on asennettu pääyksikköön. Jos Stack Bypass-D on asennettu Multi-drawer Paper Deck-E -yksikköön, katso Kun lisävarusteena saatavat paperilähteet on asennettu Multi-drawer Paper Deck-E -yksikköön.
1
Poista kaikki paperit Stack Bypass-D -yksiköstä.
Älä yritä poistaa juuttuneita papereita väkisin, vaan jatka seuraavaan vaiheeseen.
Jos juuttuneen paperin takareunaa jää ohisyöttötasolle vähintään 25 mm
Jos juuttuneen paperin takareunaa jää ohisyöttötasolle enintään 25 mm, siirry vaiheeseen 2.
2
Tarkista, onko Stack Bypass-D -yksikön sisäpuolelle juuttunut paperia.
Avaa Stack Bypass-D.
Vedä sitten juuttuneita papereita varovasti ulos sisäpuolelta nuolen suuntaan.
Jos paperi on juuttunut pääyksikköön, vedä se varovasti ulos nuolen osoittamaan suuntaan.
3
Sulje pääyksikön Stack Bypass-D varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Jatka keskeytyneen toiminnon käyttöä näytön ohjeita noudattamalla tai jatka paperitukosten poistamista.
95YU-030