Verzend-/afdrukopdrachten annuleren

Als u op het bedieningspaneel op (Stop) drukt terwijl een verzend-/afdrukopdracht wordt verwerkt en een scherm dat leidt naar <Verzendopdrachten>/<Afdrukopdrachten> wordt weergegeven, wordt de actieve verzend-/afdrukopdracht gepauzeerd en <Verzendopdrachten>/<Afdrukopdrachten> verschijnt.
 
Selecteer de opdracht die u wilt annuleren en druk op <Annuleren>.
Als u op de toets <Annuleren> drukt terwijl afdruktaken worden verwerkt, wordt het scherm weergegeven voor het selecteren van onmiddellijk annuleren of annuleren van afdruktaken nadat de huidige afdruktaak is voltooid. Selecteer er een die het meest geschikt is voor uw toepassing.
Schermen die leiden naar <Verzendopdrachten>/<Afdrukopdrachten>
Het scherm <Home>
Bovenste schermen van <Statusmonitor> (<Opdracht>, <Papier>, <Toner/Overige>)
Het scherm <Visual Message Settings>
Als u op het bedieningspaneel op  (Stop) drukt terwijl een verzendopdracht wordt verwerkt en het scherm <Scannen en verzenden> wordt weergegeven, verschijnt een pop-upscherm dat de actieve opdracht direct annuleert. Wanneer meerdere opdrachten worden uitgevoerd, kunt u instellen welke opdracht u wilt annuleren: de laatst gemaakte opdracht of de opdracht die momenteel wordt verzonden. (<Opdrachten ter annulering wanneer op stop is gedrukt>)
Als er een opdracht is gestart nadat u op het bedieningspaneel op (Stop) hebt gedrukt, wordt de opdracht uitgevoerd.
Voor instructies over het annuleren van opdrachten vanaf het scherm <Kopie> raadpleegt u Kopiëren annuleren.
A3F6-078