Geluiden instellen

De machine laat in verschillende situaties geluidssignalen horen, bijvoorbeeld wanneer toetsen op het bedieningspaneel of knoppen op het aanraakscherm worden ingedrukt, of wanneer een storing optreedt. U kunt opgeven of elk geluid apart moet worden ingesteld.
1
Druk op <Volume-instellingen>. Het scherm <Home>
2
Stel elk bevestigings-/alarmsignaal in en druk op <Sluiten>.
Items instellen
Beschrijving
<Invoersignaal>
Geluid dat klinkt als een toets op het bedieningspaneel of een knop op het aanraakscherm wordt ingedrukt
<Ongeldig invoersignaal>
Geluid dat klinkt bij een ongeldige bewerking via een toets/knop of bij het invoeren van een cijfer buiten het toegestane bereik
<Verbr.mat. aanvul. signaal>
Geluid dat klinkt wanneer de toner bijna op is
<Vergat origineeltint>
Geluid dat klinkt als een origineel op de glasplaat achterblijft nadat de bewerking is voltooid
<Foutsignaal>
Geluid dat klinkt wanneer een storing, zoals een papierstoring of bedieningsfout, optreedt
<Gereedsignaal>
Geluid om aan te geven dat een bewerking zoals kopiëren of scannen is voltooid
<Energ.besp./Sluim.sig.>
Geluid dat weerklinkt wanneer de sluimermodus van de machine wordt geactiveerd, of wanneer de machine wordt uitgeschakeld wanneer u <Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar> instelt op <Aan>. (Afhankelijk van de situatie start de machine niet snel op en klinkt het alarmsignaal niet.)
<Aanmeldingstoon>
Geluid dat klinkt als een aanmelding is gelukt
3
Druk op <OK>.
A3F6-079