Ongelijkmatige glanscorrectie

Wanneer de temperatuur van de aandrukriem erg hoog wordt, kan er ongelijkmatige glans optreden. Met deze modus kunt u de ongelijkmatige glans verminderen door de temperatuurstijging van de drukrol aan te passen.
Andere gebruikers dan de beheerders mogen de instellingen niet wijzigen. Neem voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen contact op met uw dealer of verkoper.
Als u deze instelling wijzigt, kan dat invloed hebben op het omkrullen van het papier. Indien nodig past u de waarde voor [Krulcorrectieniveau] aan in de beheerinstellingen van het papiertype. Krulcorrectie voor elke papierlade
Het verhogen van de waarde houdt in dat de machine langer bezig is om de temperatuur te regelen. Dit kan een iets lagere productiviteit van de machine tot gevolg hebben.

1
Druk op  (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud> <Aanpassen beeldkwaliteit> <Ongel. glans corrig.>.
2
Druk op <-> of <+> om het niveau van temperatuurbeheer in te stellen druk op <OK>.
Verhoog de waarde om meer invloed te hebben op de temperatuurontwikkeling.
95YW-095