<B Papiertafel (trek aan de hendel om te openen.)>, <B B1/B2/B3/B4> en <B C2/C4/C5/C6> worden weergegeven als papierstoringslocaties

Controleer de locatie van de papierstoring op het scherm en volg de onderstaande procedure om het origineel te verwijderen.
De posities van elke eenheid en elk gebied, 'B1-hendel', 'B2-geleider', enz. in de procedure zijn zoals weergegeven in de afbeelding.
*1 Linkervoorklep van de hoofdeenheid
*2 Voorklep van de hoofdeenheid
1
Open de linkervoorklep van de hoofdeenheid.
2
Open de B1-geleider en B2-geleider.
Open de B1-geleider.
Open de B2-geleider.
3
Draai de B3-knop om vastgelopen papier te verwijderen.
4
Knijp met uw vingers in het einde van het papier dat vastgelopen is in de B1-geleider en trek het voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
5
Controleer of er papier in het B4-deksel vastzit.
Open het B4-deksel.
Als er papier is vastgelopen, verwijder dit dan.
Sluit het B4-deksel.
6
Sluit de B1-geleider en B2-geleider.
Sluit de B2-geleider.
Sluit de B1-geleider.
7
Sluit de linkervoorklep van de hoofdeenheid.
8
Open het voorpaneel van de machine.
9
Trek de fixeertransporteenheid naar buiten.
Kantel de C2-hendel naar links om de vergrendeling te ontgrendelen.
Houd de C2-hendel vast en trek de fixeertransporteenheid naar buiten.
Rondom de fixeereenheid zit een heet gedeelte. Zorg ervoor dat u de geleider niet aanraakt wanneer u het papier verwijdert.
Als de C2-hendelvergrendelingsindicator () rood oplicht, kan de C2-hendel niet worden ontgrendeld. In dit geval volgt u de instructies op het scherm van het bedieningspaneel om het vastgelopen papier te verwijderen.
10
Controleer of er papier is vastgelopen in de bovenste geleider voor vooraf uitlijnen (C4).
Open de C4-geleider.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl terwijl u de C4-geleider handmatig open houdt.
Wanneer u de C4-geleider loslaat, wordt deze gesloten.
11
Als er papier op de invoerband (C5) achterblijft, verwijdert u al het papier.
12
Controleer of er stukjes papier in de binnenste uitvoergeleider (C6) achterblijven.
Open de binnenste uitvoergeleider (C6).
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl. Zorg ervoor dat de binnenste uitvoergeleider (C6) geopend is.
De binnenste uitvoergeleider (C6) en de omgeving ervan kunnen erg heet worden. Raak bij het verwijderen van vastgelopen papier niets in de gedeelte aan.
Zet de binnenste uitvoergeleider (C6) terug in de oorspronkelijke stand.
13
Zet de fixeertransporteenheid terug in de oorspronkelijke stand.
Duw de fixeertransporteenheid voorzichtig terug in de machine terwijl u de C2-hendel vasthoudt.
Wanneer u de fixeertransporteenheid naar binnen duwt, kan de C2-hendel die u vasthoudt, bewegen zodat deze omhoog komt, maar dit is geen storing. Duw het volledig naar binnen en ga naar de volgende stap.
Draai de C2-hendel naar rechts om te vergrendelen.
14
Sluit de voorklep van de hoofdeenheid.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
95YW-03X