Zarządzanie aplikacjami MEAP

Poza sprawdzeniem szczegółowych informacji i zmianą ustawień, możesz również zaktualizować aplikacje MEAP lub odinstalować aplikacje korzystając z funkcji SMS dostępnej z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Jeżeli pracujesz na ekranie SMS, nie korzystaj z przycisku [Back] przeglądarki ponieważ ekran SMS może nie działać wówczas prawidłowo.
1
Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Service Management Service] na stronie głównej.
3
Skonfiguruj ustawienia na ekranie SMS.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
Wyświetlany jest numer seryjny urządzenia. Należy wykorzystać ten numer podczas uzyskiwania pliku licencji. Uzyskiwanie pliku licencji
Menu
Jeżeli naciśniesz na jakikolwiek element, strona zarządzania tym elementem zostanie wyświetlona.
[MEAP Application Management]: Zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami MEAP jest przeprowadzane główne z poziomu tej strony.
[Install MEAP Application]: Wyświetlona zostanie strona instalacji i aktualizacji aplikacji MEAP. Instalowanie aplikacji MEAP
[System Management]: Wyświetlona zostanie strona zarządzania aplikacjami i informacjami związanymi z MEAP.
[Resource Information]
Wyświetla wykorzystaną i pozostała pamięć/stopień wykorzystania nośnika pamięci oraz ilość pamięci wykorzystanej przez aplikacje MEAP i aplikacje systemowe.
[MEAP Application Management]
Wyświetla nazwę i wersję aplikacji MEAP, datę aktualizacji, status roboczy oraz status licencji.
Jeżeli naciśniesz na nazwę aplikacji MEAP, wyświetlone zostaną szczegółowe informacje, takie jak nazwa firmy i ilość pamięci wykorzystywana przez każdą z aplikacji. Z tego poziomu przeprowadzane jest zarządzanie licencją. Zarządzanie licencjami aplikacji MEAP
Wyświetlany jest jeden z poniższych elementów dla statusu roboczego.
Jeżeli naciśniesz na przycisk [Start] / [Stop] zlokalizowany po prawej stronie statusu roboczego, możesz włączać/wyłączać korzystanie z aplikacji MEAP.
Jeżeli naciśniesz na [Uninstall], aplikacja MEAP zostanie odinstalowana.
Wyświetlany jest jeden z poniższych elementów dla statusu licencji.
[To Portal]/[Log Out]
Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) lub ekran logowania interfejsu.
Włączanie lub wyłączanie korzystania z aplikacji MEAP
Konfiguracja informacji uwierzytelniania aplikacji MEAP
Odinstalowanie aplikacji MEAP
4
Po zakończeniu pracy, naciśnij [Log Out].
Jeżeli wyłączysz funkcję SMS należy się wylogować. Jeżeli zamkniesz przeglądarkę bez wylogowania się, funkcja SMS nie będzie przez pewien czas dostępna.
9ELA-0XF