Podstawowe ekrany wyświetlane na ekranie dotykowym

W tym rozdziale omówiono różne ekrany wyświetlane na ekranie dotykowym.
Ekran <Strona główna>
Ekran <Strona główna> wyświetla się po naciśnięciu przycisku . Ekran <Strona główna> prezentuje szereg przycisków funkcyjnych i umożliwia dostęp do różnych funkcji urządzenia. Pozycje wyświetlane na ekranie <Strona główna>
(Modele z pionowym panelem sterowania)
Ekran podstawowych funkcji dla każdej z funkcji
Naciskaj przyciski funkcji na ekranie <Strona główna>, aby wyświetlać ekrany podstawowych funkcji, z poziomu których można uzyskać dostęp do kopiowania, faksowania i skanowania. Pomimo że wyświetlane elementy i ustawienia ekranu podstawowych funkcji różnią się, w zależności od dostępnych funkcji, można zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi potrzebami. Dostosowywanie ekranu podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Przykład:
Ekran podstawowych funkcji kopiowania
Wyświetlane elementy różnią się, w zależności od dostępnych funkcji.
Ekran <Ustawienia/Rejestracja>
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja), aby wyświetlić ekran <Ustawienia/Rejestracja>. Naciśnij na ten klawisz, aby wprowadzić zmiany dla poszczególnych ustawień, takich jak ustawienia papieru, wyświetlania lub sieci. Z poziomu tego ekranu można również zarejestrować odbiorców (adresy e-mail lub numery faksów).

Poziom aktualnego menu

Można sprawdzić, który poziom całego menu Ustawienia/Rejestracja jest aktualnie wyświetlany.

Lista elementów ustawień

Elementy ustawień, które należą do aktualnie wyświetlanego poziomu menu zostaną wyświetlone w formie listy.
Jeżeli w niższym poziomie nie ma już żadnego menu, wyświetlony zostanie ekran ustawień.
Ekran <Monitor stanu>
Po naciśnięciu na przycisk  (Monitor stanu), wyświetlony zostanie ekran <Monitor stanu>. Z poziomu tego ekranu można sprawdzić status drukowania i transmisji oraz pozostałą ilość tonera i pamięci.

Status i rejestry kopiowania/drukowania/transmisji/zapisanych dokumentów

Wyświetlony zostanie aktualny status lub rejestr dla bieżąco wybranego elementu. Możesz anulować kopiowanie, drukowanie i transmisję faksu z poziomu tego ekranu.
Anulowanie kopiowania
Anulowanie wysyłania faksu
Ekran podstawowych funkcji skanowania
Anulowanie drukowania
Sprawdzanie statusu i historii drukowania

Materiały eksploatacyjne

Możesz sprawdzić status urządzenia, na przykład ilość pozostałego toneru, papieru i pamięci.
Specyfikacja sprzętowa
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
Ekran błędu
W niektórych sytuacjach po wystąpieniu błędu wyświetlone zostają wskazówki podające, jak na niego zareagować. Aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu
Przykład:
Wystąpiło zacięcie papieru.
(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).
WSKAZÓWKI
Naciśnij ikonę  wyświetlaną na ekranie <Strona główna> oraz ekranie podstawowych funkcji, aby dostosować ekran do własnych potrzeb, np. zmienić układ przycisków lub utworzyć skróty. Dostosowywanie ekranu dotykowego do własnych potrzeb
Można zmienić ustawienia ekranu np. który ekran ma być wyświetlany bezpośrednio po włączeniu urządzenia oraz czy mają być wyświetlane komunikaty odnośnie pozostałej ilości papieru i tonera. <Ustawienia wyświetlacza>
Można ustawić również ekran, który ma być wyświetlany jeżeli po upływie danego czasu nie będzie przeprowadzone żadne działanie. <Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.>
 informuje, że dane na urządzeniu pamięci masowej są zaszyfrowane. Zarządzanie danymi na nośniku pamięci
9ELA-057