Ograniczanie możliwości kopiowania poufnych dokumentów

Aby zapobiec możliwości kopiowania dokumentów, które zawierają prywatne lub poufne dane, urządzenie zostało wyposażone w funkcję Zabezpieczającego znaku wodnego. Zabezpieczający znak wodny umożliwia wkomponowanie w kopie ukrytego tekstu, takiego jak POUFNE. Jeżeli użytkownik będzie chciał skopiować te kopie, tekst ten będzie stanowił ostrzeżenie.
Urządzenie można ustawić tak, aby zawsze wkomponowywało Zabezpieczający znak wodny do każdej wykonanej kopii.
Tekst dla <Zabezpieczający znak wodny> można też wybrać z tekstu zarejestrowanego w <Zapisz znaki używ. do numerow. str./Znak wodny>.
9ELA-085