Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w urządzeniu wykańczania zszywania i module wykańczania broszur

1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wysuń tacę na odpadki z dziurkowania.
Przytrzymać uchwyt i delikatnie wysunąć tacę do siebie.
Po wysunięciu tacy na odpadki z dziurkowania do połowy należy umieścić pod nią rękę i wyciągnąć tacę całkowicie.
3
Wyrzuć odpadki z dziurkowania.
4
Przywrócić tacę na odpadki do pierwotnego położenia.
Wsunąć tacę na odpadki z dziurkowania do samego końca.
5
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
9ELA-01X