Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Po zainstalowaniu Inner Finisher-L można korzystać z poniższych funkcji wykańczania.
Układanie
Wydruki będą układane w zestawy zgodnie z kolejnością stron oryginału.

Grupowanie
Wszystkie wydruki tej samej strony oryginału są grupowane w zestawy.

Przesunięcie
Każda grupa wydruków jest przesuwana naprzemiennie względem siebie.

Zszywanie + układanie
Wydruki są układane w zestawy, zgodnie z kolejnością stron, a następnie zszywane (w narożu/podwójnie).

Zszywanie + grupowanie
Wszystkie wydruki tej samej strony oryginału są grupowane w zestawy i zszywane (w narożu/podwójnie).

Bez zszywek
Wydruki są fałdowane i klejone bez wykorzystywania zszywek. Możesz łatwo rozdzielić papier naciskając palcami na część pofałdowaną. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeżeli chcesz oszczędzać zszywki i szybko połączyć ze sobą wydruki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów papieru, dla których można stosować tę funkcję, patrz Inner Finisher-L.
Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach lub papierze, którego nie można używać w Bez zszywek, patrz „Restrictions on Combinations of Copy Functions (Ograniczenia kombinacji funkcji kopiowania)” lub Papier niedostępny dla wykańczania. Następujące formaty są niedostępne w zależności od pozycji zszywania.
Papier niedostępny do druku dwustronnego
Mieszane formaty papieru
W zależności od środowiska pracy i rodzaju papieru pofałdowana część może zostać łatwo rozdzielona.
Ręczne zszywanie
Można ręcznie zszyć zadrukowany papier, wsuwając go w odpowiednią szczelinę. Przykładowo, można usunąć zszywki wykorzystane do zszycia dokumentu, skopiować go lub zeskanować, a następnie zszyć dokument ponownie.
Jeżeli zainstalujesz „Inner 2/4 Hole Puncher-D” lub „Inner 4 Hole Puncher-D” w „Inner Finisher-L”, możesz wykonywać otwory w wydrukach.

Widok zewnętrzny

Taca pomocnicza

Wysuń dodatkową tacę, jeżeli wyprowadzasz papier o dużym formacie.

Taca wyprowadzająca

Na tacę tę wyprowadzany jest papier.

Przycisk zszywania

Naciśnij ten przycisk, jeżeli chcesz ręcznie zszywać papier (zszywanie ręczne). Papier możesz również zszyć bez konieczności naciskania na ten przycisk. Możesz określić godzinę zszywania papieru po załadowaniu go. <Akcja Regulacji> <Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza>

Szczelina

Wsuń papier, aby zszyć go ręcznie. Możesz określić godzinę zszywania papieru po załadowaniu go.

Prawa pokrywa (Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D)

Otwórz, aby usunąć odpady z dziurkowania.

Lewa pokrywa (Inner Finisher-L)

Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zablokowany papier, aby w zespole zszywacza usunąć zablokowane zszywki lub wymienić zasobnik ze zszywkami.
Wybieranie pozycji zszywania
Zszywanie ręczne
Dziurkowanie
Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów papieru, które można zszywać, patrz Inner Finisher-L.
Aby wymienić kasetę na zszywki modułu zszywacza, patrz Uzupełnianie zszywek (opcjonalnie).
Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania zablokowanego papieru lub zszywek, patrz Usuwanie zaciętego papieru i Usuwanie zablokowanych zszywek (opcjonalne).
Maksymalna liczba arkuszy, które można połączyć może nie być możliwa do osiągnięcia w zależności od typu papieru. W takim przypadku należy zmienić typ papieru lub zmniejszyć liczbę arkuszy do połączenia.
Układanie i grupowanie
Po wybraniu <Przesunię.> w połączeniu z funkcją układania lub grupowania każda grupa wydruków zostanie przesunięta.
Moduły zszywania
Jeżeli użytkownik korzysta z Trybu zszywanie, nie należy usuwać stosu papieru z tacy wyjściowej w czasie wykonywania zadania. Usuń stos papieru dopiero po zakończeniu zadania.
Jeśli pojawi się komunikat „Załaduj zszywki do zespołu zszywającego.”, oznacza to, że kończą się zszywki. Aby kontynuować zszywanie, należy wymienić pojemnik ze zszywkami.
Drukowanie tymczasowo zatrzymuje się, kiedy taca osiąga najniższe położenie lub kiedy zostało zszytych 30 zestawów. Drukowanie zostaje wznowione po usunięciu całego papieru, który został wyprowadzony.
9ELA-02R