Zacięcia papieru w urządzeniu wykańczania zszywania

1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w module wykańczającym.
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
Podnieś wspornik papieru tacy wyprowadzającej tacy B.
Obróć zielone pokrętło, aby podawać zablokowany papier do tacy B.
Jeśli papier wychodzi z wylotu tacy B, delikatnie wyciągnij papier w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w module dostarczania.
Otwórz wylotową prowadnicę dostarczającą ().
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Podnieś pierwszą klapę ().
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Umieść pierwszą klapę () w pierwotnym położeniu.
Umieść wylotową prowadnicę dostarczającą () w pierwotnym położeniu.
3
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
4
Otwórz pokrywę modułu bufora.
5
Sprawdź, czy papier jest zakleszczony.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
6
Zamknij pokrywę modułu bufora.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
9ELA-027