Korzystanie z hasła celem zabezpieczenia ustawień zasad bezpieczeństwa

Zaleca się stosowanie hasła, celem zabezpieczenia ustawień urządzenia związanych z zasadami bezpieczeństwa. Ustawiając hasło, dostęp do modyfikacji ustawień zasad bezpieczeństwa może zostać ściśle ograniczony. Wyłącznie administratorzy, którzy znają wprowadzone hasło będą mogli modyfikować te ustawienia.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Wyświetlona zostanie strona [Confirm Security Policy].
4
Kliknij [Password Settings].
5
Wprowadź hasło i naciśnij [OK].
Dla hasła użyj znaków alfanumerycznych lub symboli.
Upewnij się, że hasło zostało wprowadzone prawidłowo i wprowadź nowe hasło ponownie w [Confirm:].
Aby zmienić hasło
Wprowadź aktualne hasło w [Old Password:] oraz nowe hasło w [New Password:], następnie wprowadź nowe hasło ponownie w [Confirm:] i naciśnij [OK].
Aby usunąć hasło
Wprowadź aktualne hasło w [Old Password:] i naciśnij [OK] bez wprowadzania jakichkolwiek wartości dla [New Password:] lub [Confirm:] (zostaw te pola puste). Jeżeli skonfigurowano limit wprowadzanych znaków w [Password Settings Policy], dla tego ustawienia należy wprowadzić odpowiednią wartość. Przed usunięciem hasła, anuluj limit. Elementy ustawień zasad bezpieczeństwa
Nie należy zapominać hasła. Jeżeli zapomnisz hasła należy skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Aby ustawić/zmienić hasło, konieczne jest zalogowanie się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) za pomocą jednego z następujących uprawnień.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Jeżeli hasło zostanie ustawione, konieczne będzie jego wprowadzenie celem uwierzytelnienia użytkownika i rozpoczęcia inicjacji urządzenia. Po zakończeniu uwierzytelnianie i inicjacji urządzenia, hasło zostanie usunięte. Inicjacja wszystkich danych/ustawień
9ELA-0EY