Korzystanie z NI wydziałów do zarządzania drukowaniem lub skanowaniem zdalnym z poziomu komputera

Możesz wykorzystać Zarządzanie NI wydziału do zarządzania drukowaniem i zdalnego skanowania wykonywanego z poziomu komputera (Skanowanie za pomocą komputera (Zdalne skanowanie) (Windows)). Użyj tej funkcji, jeżeli chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa lub monitorować liczbę drukowanych stron.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie NI Wydziału>.
3
Wybierz <Wyłącz> dla funkcji, którymi chcesz zarządzać i naciśnij <OK>.
W przypadku wybrania ustawienia <Wyłącz> ID Wydziału musi zostać wprowadzony przy wykonywaniu przypisanego do wydziału zadania.
9ELA-0FH