Drukowanie z nośników pamięci (Drukowanie z nośnika)

Możliwe jest drukowanie plików zapisanych na nośnikach pamięci bezpośrednio z poziomu urządzenia i bez konieczności stosowania komputera. Jest to wygodna funkcja podczas drukowania danych przyniesionych z zewnątrz lub danych niezbędnych w innym biurze.
Korzystanie z nośników pamięci
Aby uzyskać informacje na temat dostępnych nośników pamięci oraz ich podłączania/odłączania, patrz Podłączanie nośnika pamięci USB.
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nośnika pamięci, patrz Praca z danymi zapisanymi na nośnikach pamięci.
W zależności od formatu pliku może być konieczne użycie produktu opcjonalnego. Opcje systemu
9ELA-0A2