UFR II

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Półtony>
<Tekst>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Grafiki>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Obraz>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Metoda dopasowania>
<Ogólny>, <Percepcyjny>, <Kolorymetryczna>, <Foto o żywych kol.>, <Pobierz profil>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Kompensacja szarości>
<Tekst>: <Wł.>, <Wył.>
<Grafiki>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Obraz>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Oszczędzanie papieru>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
9ELA-0R6