Logowanie się jako administrator

Zaloguj się jako administrator gdyż tylko to umożliwia konfigurację ważnych elementów związanych z siecią i bezpieczeństwem. Aby określić zarządzanie użytkownikami po zakończeniu konfiguracji ustawień, musisz się zalogować jako administrator. Domyślną nazwą użytkownika dla administratora jest „Administrator”, a domyślnym hasłem jest „7654321”. Jeżeli urządzenie będzie używane z poziomu konta Administrator, należy zmienić bieżące hasło, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Zmienione hasło powinien znać wyłącznie administrator.
Konto Administrator można wyłączyć i skonfigurować ustawienie umożliwiające przyznawanie uprawnień administratora konkretnym użytkownikom.
Inicjalizowanie hasła administratora
Jeżeli hasło administratora zostało zapomniane, można przywrócić hasło domyślne. Naciśnij klawisz  (Licznik/Informacje o urządzeniu) lub [Licznik/Informacje o urządzeniu] (modele z pionowym panelem sterowania)  <Infor. o urządzeniu/Inne>  <Inicjalizuj hasło administratora>  wprowadź klucz licencyjny  naciśnij <Start>  <OK>.
Jeżeli konto Administrator jest wyłączone, zostanie włączone podczas inicjalizacji hasła. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
Można zabronić inicjalizacji hasła administratora. <Zabroń inicjalizacji hasła administratora>
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Zaloguj się>.
3
Zaloguj się, wykorzystując tę procedurę.
Uwierzytelnianie za pomocą klawiatury
1
Ustaw nazwę użytkownika oraz hasło.
Wprowadź nazwę użytkownika z uprawnieniami administratora i naciśnij <Dalej>.
Ustaw hasło i naciśnij <OK>.
2
Naciśnij <Zaloguj się>.
Jeżeli nie zmienisz hasła administratora, wyświetlona zostanie informacja o konieczności zmiany hasła. Naciśnij na <Tak> i ustaw nowe hasło. Musisz wprowadzić nowe hasło dwukrotnie, celem potwierdzenia.
Jeżeli już zmieniłeś hasło administratora, funkcje będą dostępne po pomyślnym zalogowaniu się.
Wyloguj się po zakończeniu użytkowania.

Jeżeli jesteś zalogowany jako administrator

Po naciśnięciu przycisku  (Ustawienia/Rejestracja) zostaje wyświetlony następujący ekran.
Jeżeli ustawisz <Ustawienia osobiste> i zmienisz ustawienia, które można personalizować, ustawienia te zostaną zarejestrowane, jako ustawienia prywatne użytkownika który zaloguje się do urządzenia.
Jeżeli ustawisz <Ustawienia urządzenia>, ustawienia zostaną zarejestrowane, jako ustawienia urządzenia.
Pozycje <Ustawienia osobiste> i <Ustawienia urządzenia> są wyświetlane na ekranie <Ustawienia/Rejestracja> tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami administratora.
9ELA-03S