Användbarhet

I det här avsnittet beskrivs hur du använder enkla och anpassningsbara funktioner för att enklare hantera maskinen.
Användarvänliga displaybilder
Användarvänlig anpassning (personanpassning)
Pekskärmen kan styras med smartphone-liknande åtgärder, till exempel nypa in/ut.
Maskinens skärmbilder, inställningar och funktioner kan anpassas efter användarbehov. Detta kallas "anpassning".
Användaren måste vara inloggad på personlig autentisering för att kunna använda anpassningsfunktionen.
Ta automatiskt bort tomma sidor från scannade data
Ange inställningar för <Hoppa över tomma sidor> eller <Hoppa över tomma original> så att maskinen ska identifiera tomma sidor vid scanning och automatiskt ta bort dem från scannade data. Detta effektiviserar sändning och delning av filer, eftersom det här arbetssättet gör att du kan skriva ut/skicka data som inte innehåller tomma sidor även när du scannar ett dokument som innehåller både 1-sidiga och 2-sidiga original.
9ES0-0WR