Ställa in skärpan när du kopierar (Skärpa)

Du kan kopiera bilden med tydliga konturer och linjer genom att öka skärpan, eller göra konturer och linjer i den kopierade bilden mjukare genom att minska skärpan. Använd den här funktionen när du vill att suddig text och diagram ska bli tydligare eller om du vill minska moarémönster (ett randigt vågmönster) för att jämna ut den färdiga bilden.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Skärpa>.
5
Justera skärpan och tryck på <OK>.
För att göra suddig text tydligare, justerar du reglaget i <Text> till <Hög>.
För att minska moarémönster när du kopierar original som innehåller tryckta foton, t.ex. tidskrifter och broschyrer, justerar du reglaget i <Foto/bild> till <Låg>.
6
Tryck på <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
9ES0-06R