Göra ID-kortkopior

Med den här funktionen kan du kopiera både fram- och baksidan av ett ID-kort på ett enda pappersark. Den här funktionen är praktisk när du kopierar ID-kort som t.ex. körkort, eftersom orienteringen och utskriftpositionen för de båda sidorna justeras automatiskt efter pappersstorleken du anger.
Placera ID-kortet på originalglaset. Placera ID-kortet med framsidan vänd nedåt och hörnen inriktade mot det övre vänstra hörnet på originalglaset, så som visas nedan. Arbetssättet Kopiera ID-kort kan inte användas om ID-kortet placeras i dokumentmataren.
Om ett annat original har fyllts på i dokumentmataren, kan du inte starta kopieringen. Ta bort originalet från dokumentmataren.
Endast A4-papper kan användas för <Kopiera ID-kort>.
1
Placera ID-kortet på originalglaset med framsidan nedåt. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Kopiera ID-kort>.
5
Tryck på <Ändra>, välj papper och tryck sedan på <OK>.
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
7
Tryck på  (Start) för att scanna framsidan.
När scanningen är klar visas en skärm som meddelar dig att förberedelserna för att scanna baksidan är klara.
8
Vänd ID-kortet så att baksidan ligger nedåt och tryck på  (Start) för att scanna baksidan.
När baksidan har scannats, startar utskriften automatiskt.
9ES0-081