Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE

Pappersformat
Papper tillgängligt för huvudenheten (Pappersformat som kan användas)
Ytvikt
52 g/m² till 300 g/m²
Papperstyp
Papper tillgängligt för huvudenheten (Papperstyper som kan användas)*1
Kapacitet per fack *2
Övre fack (fack A)
Läget Utan sortering/Sortera/Gruppera:
A4, B5, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR, EXEC, och 16K: 250 ark (eller 47 mm höjd)
A3, B4, A4R, B5R, 320 mm x 450 mm (SRA3), 11 x 17 tum, 305 mm x 457 mm, LGL, LTRR, 8K och 16KR: 125 ark (eller 24 mm hög bunt)*3
Utan sortering/Sortera/Gruppera med olika pappersformat:
Kombination av A4 och B5, LTR: 250 ark (eller 47 mm höjd)
Alla andra kombinationer: 125 ark (eller 24 mm hög bunt)*4
Arbetssätten Sortera + förskjut, Gruppera + förskjut:
A4, B5, LTR, EXEC och 16K: 250 ark (eller 47 mm höjd)
A3, B4, 11 x 17 tum och 8K: 125 ark (eller 24 mm höjd)
Nedre fack (fack B)
Läget Utan sortering/Sortera/Gruppera:
A6R: 250 ark (52 g/m2 till 105 g/m2)/50 ark (106 g/m2 till 300 g/m2)
A4, B5, A5, A5R, LTR, STMT, STMTR, EXEC och 16K: 3 000 ark eller höjd 423 mm*5
A3, B4, A4R, B5R, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, 11 x 17 tum, LGL, LTRR, 8K och 16KR: 1 500 ark eller höjd 216 mm
Kuvert: 100 ark*6
Utan sortering/Sortera/Gruppera med olika pappersformat:
Kombinationer inklusive A6R: 250 ark (52 g/m2 till 105 g/m2)/50 ark (106 g/m2 till 300 g/m2)
Kombination av A4, B5 och LTR: 3 000 ark (eller 423 mm höjd)
Alla andra kombinationer: 1 500 ark (eller 216 mm höjd)
Lägena Sortera + Förskjut och Gruppera + Förskjut:
A4, B5, LTR, EXEC och 16K: 3 000 ark eller höjd 423 mm*5
A3, B4, A4R, 11 x 17 tum, LGL, LTRR och 8K: 1 500 ark eller höjd 216 mm
Häfta (hörn/dubbelt):
A4, B5, LTR, EXEC och 16K: 200 satser/totalt 3 000 ark (eller 423 mm hög bunt)*4
A3, B4, A4R, 11 x 17 tum, LGL, LTRR och 8K: 100 satser/total 1 500 ark (eller 216 mm hög bunt)
Utan häftning (Eco):
A4, LTR och 16K: 200 satser
A3, 11 x 17 tum och 8K: 100 satser
Kapacitet i häftesfacket
(endast Booklet Finisher-AE)*7
Papper från 52 g/m² till 81,4 g/m² i vikt:
25 satser (2 till 5 ark)
15 satser (6 till 10 ark)
10 satser (11 till 20 ark)
Papper från 82 g/m² till 105 g/m² i vikt:
25 satser (2 till 5 ark)
15 satser (6 till 10 ark)
Papper från 106 g/m² till 220 g/m² i vikt:
10 satser (2 till 5 ark)
Häftning
Ytvikt
52 g/m2 till 256 g/m2
Max. häftningskapacitet *8
Häfta (hörn/dubbel)*9:
A4, B5, LTR, EXEC och 16K:
50 ark (52 g/m2 till 90 g/m2)
30 ark (91 g/m2 till 105 g/m2)
2 ark (106 g/m2 till 256 g/m2)
A4R och LTRR:
40 ark (52 g/m2 till 90 g/m2)
30 ark (91 g/m2 till 105 g/m2)
2 ark (106 g/m2 till 256 g/m2)
A3, B4, 11 x 17 tum, LGL och 8K:
30 ark (52 g/m2 till 90 g/m2)
25 ark (91 g/m2 till 105 g/m2)
2 ark (106 g/m2 till 256 g/m2)
Häfta (Eco):
10 ark (52 g/m2 till 64 g/m2)
8 ark (65 g/m2 till 81,4 g/m2)
6 ark (82 g/m2 till 105 g/m2)
Manuell häftning: 50 ark*10
Hålslagning
(Om hålslagsenheten har monterats)
Pappersformat
Två/fyra hål:
Två hål: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, och 16KR
Fyra hål: A3, A4, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K och 16K
Fyra hål: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, och 16KR
Ytvikt
52 g/m2 till 300 g/m2
Hålslagning
Två hål/fyra hål eller fyra hål
Sadelhäftning/falsning
(Endast Booklet Finisher-AE
)
Pappersformat
A3, B4, A4R, 305 mm x 457 mm, 11" x 17", LGL, LTRR
Ytvikt
Textvikt: 52 g/m² till 220 g/m²
Omslagsvikt: 52 g/m² till 256 g/m²*11
Max. sadelhäftningskapacitet (exklusive bestruket papper) *12
20 ark (52 g/m² till 81,4 g/m²)
10 ark (82 g/m² till 105 g/m²)
5 ark (106 g/m² till 150 g/m²)
4 ark (151 g/m² till 209 g/m²)
3 ark (210 g/m² till 220 g/m²)
Max. sadelfalsningskapacitet *13
3 ark (52 g/m² till 105 g/m²)
1 ark (106 g/m² till 256 g/m²)
Mått (B x D x H)
537 mm x 623 mm x 974 mm *14
Vikt
Staple Finisher-AE
Ca 30,0 kg
Booklet Finisher-AE
Ca 53,0 kg
*1 Övre fack (fack A): Exklusive tunt 2 (dubbelsidig utskrift) och papper med vikten 257 g/m2 eller mer
Nedre fack (fack B): Exklusive tunt 2 (dubbelsidig utskrift)
*2 Endast för papper med 80 g/m²/75 g/m²/64 g/m². Kapaciteten varierar i övriga fall.
*3 Tunt papper (52 g/m² till 63 g/m²): 30 ark (320 x 450 mm (SRA3) och endast 305 x 457 mm)
*4 30 ark (320 x 450 mm (SRA3) och endast 305 x 457 mm)
*5 Tunt papper (52 g/m² till 63 g/m²): 1 500 ark (eller 216 mm höjd)
*6 Monarch: 30 ark
*7 Upp till 10 satser om inställningen är för omslaget
*8 Med den normala klammerpatronen. (Den maximala häftningsvolymen kan variera beroende på papperets typ och vikt.)
*9 Upp till 2 ark för bestruket papper
*10 Papperets tjocklek är 5,7 mm eller mindre.
*11 För omslaget använder du ett papper som är minst lika tjockt som det papper som används för texten.
*12 inklusive 1 omslagsark upp till 256 g/m²
*13 Upp till 1 ark för bestruket papper
*14 När dessa tillbehör är anslutna till huvudenheten eller andra tillbehör finns ett spelrum på +5 mm i horisontell riktning.
9ES0-03C