Byta ut klamrar i den inre efterbehandlaren

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut klammerpatronen.
Dra i den gröna fliken för att öppna låset och lyft försiktigt ut behållaren något uppåt medan du drar den rakt ut.
3
Ta ut den tomma klammerbehållaren från klammerpatronen.
Håll behållaren i närheten av pilmarkeringen, och avlägsna den i pilens riktning.
4
Ta ut en ny klammerbehållare från lådan.
5
Sätt in den nya klammerbehållaren i klammerpatronen.
Sätt i den utskjutande plåtdelen från klammerbehållarens främre del i klammerpatronen och sänk klammerbehållaren och sätt in den i klammerpatronen.
6
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och tryck in den så långt det går.
7
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Torrhäftning kan utföras automatiskt för klammeromplacering.
9ES0-01S