Pappersstopp i huvudenheten

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
Bekräfta före hantering
Innan du börjar åtgärda pappersstopp, kontrollera att maskinens lucka, papperslådor och tillbehör är stängda.
1
Öppna den högra luckan på huvudenheten.
När den den högra luckan på huvudenheten öppnas
Att röra vid insidan av huvudenheten med en elektrostatisk laddning på händerna kan skada komponenter. Innan arbete utförs, såsom att byta ut delar eller ta bort pappersstopp inuti huvudenheten, ska du greppa handtaget ordentligt och samtidigt öppna den högra luckan på huvudenheten. En metallplatta bakom handtaget laddar ur all statisk elektricitet.
Om arbete, såsom att byta ut delar eller ta bort pappersstopp inuti huvudenheten, avbryts ska du stäng den högra luckan på huvudenheten. Ta tag i handtaget och öppna den högra luckan på huvudenheten när arbetet återupptas. Detta garanterar att all statisk elektricitet på händerna laddas ur.

2
Kontrollera om papper har fastnat i huvudenhetens dokumentutmatningsfack.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
3
Kontrollera om papper har fastnat i reverseringsenhetens utmatningsområde.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
4
Kontrollera om papper har fastnat i fixeringsenheten.
Öppna den övre luckan på fixeringsenheten.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Om du inte kan avlägsna papperet via fixeringsenhetens övre sida, drar du ut det via enhetens nedersida.
Sätt tillbaka den övre luckan på fixeringsenheten.
5
Kontrollera om papper har fastnat utmatningsområdet på sidan av huvudenhetens högre lucka.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
6
Kontrollera om papper har fastnat i duplexenheten.
Lyft upp handtaget i riktning mot och öppna duplexenheten i riktning mot .
Om papper har fastnat i duplexenhetens övre del, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Sätt tillbaka duplexenheten.
Om papper har fastnat i duplexenhetens nedre del, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
7
Kontrollera om papper har fastnat runt papperslåda 1.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
8
Stäng försiktigt höger lucka på huvudenheten tills du hör ett klickljud.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
9ES0-024