Göra färgerna klarare

Om du vill ha färgutskrifter med ökad färgmättnad jämfört med utskriftsdata, använd följande förvarande för att konfigurera nödvändiga inställningar.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Färgrikedomsinställnin. för fullfärgsutskrift>.
2
Välj nivå.
<Standard> skriver ut med samma färg som originalet.
<Nivå 1> skriver ut med mer mättade färger än originalet. <Nivå 2> skriver ut med ännu mer mättade färger.
3
Tryck på <OK>.
9ES0-0UJ