Använda en säkerhetspolicy på maskinen

Organisationer antar ofta säkerhetspolicys som definierar grundläggande information om säkerhet och standarder, som kräver att informationsenheter som datorer och flerfunktionsskrivare används korrekt. På den här maskinen kan flera inställningar för säkerhetspolicys hanteras i satser via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) och ett särskilt lösenord kan ställas in så att bara informationssäkerhetsadministratören kan ändra inställningarna. Innan du konfigurerar inställningarna, se till att Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) är satt till att använda TLS. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Syftet med säkerhetspolicyinställningarna är att hantera alla funktioner och inställningar för informationssäkerhet och inte att hantera informationsläckage i sig.
9ES0-0EX