PDF

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersbesparing>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Förstora/förminska för att passa storlek>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Förstora utskriftsyta>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<N på 1>
<Av>, <2 på 1>, <4 på 1>, <6 på 1>, <8 på 1>, <9 på 1>, <16 på 1>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Kommentarutskrift>
<Av>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Linjeförbättring>
<>, <På (smal)>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Ren svart text>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Ren svart grafik>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Svart övertryck>*1
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Matchningsläge>
<RGB-inmatning>: <ICC-profil>, <E.länkprofil>/<CMYK-inmatning>: <ICC-profil>, <E.länkprofil>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<RGB-källprofil>
<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Inget>, <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<CMYK-simuleringsprofil>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <Inget>, <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Använd gråskaleprofil>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Utmatningsprofil>
<Text>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Hämta profil>
<Grafik>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Hämta profil>
<Bild>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Matchningsmetod>
<Perceptuell>, <Mättnad>, <Kolorimetri>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enhetslänkprofil>
<RGB-inmatning>: <Hämta profil>/<CMYK-inmatning>: <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Settings for Printer Settings
<Rastrering>
<Text>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
<Grafik>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
<Bild>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Ljusstyrka>*1
85 % till 115 %; 100%
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Kompositövertryck>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Gråskalekonvertering>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
9ES0-0RA