XPS

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersbesparing>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Matchningsmetod>
<Allmänt>, <Perceptuell>, <Kolorimetri>, <Färgstarkt foto>, <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Fotokorrig. (endast färg)>
<Photo Optimizer PRO>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Ta bort röda ögon>
<Ta bort röda ögon>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Korr.nivå röda ögon>*1: <Svagt>, <Standard>, <Starkt>
<Ljusare ansikte>
<Ljusare ansikte>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Nivå ljusare ansikte>*1: <Svagt>, <Standard>, <Starkt>
<Rastrering>
<Text>: <Toning>, <Upplösning>, <Felspridning>
<Grafik>: <Toning>, <Upplösning>, <Felspridning>
<Bild>: <Toning>, <Upplösning>, <Felspridning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Gråkompensering>
<Text>: <>, <Av>
<Grafik>: <>, <Av>
<Bild>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Gråskalekonvertering>*1
<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
<Grafik>: <sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
<Bild>: <sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
9ES0-0RC