Konfigurera nätverksmiljön

För att ansluta maskinen till ett nätverk, ansluter du enheten till en router med en nätverkskabel eller Wi-Fi och anger en unik IP-adress i nätverket. Det finns två sätt att ange en IP-adress på: automatisk och manuell inställning. Välj den metod som är lämplig för din kommunikationsmiljö och de enheter som används. Maskinen använder inte bara grundläggande nätverksfunktioner, utan även avancerade tekniker för att på ett flexibelt sätt hantera olika miljöer. Genomför nödvändiga inställningar som krävs för miljön.
Säker användning
Om du ansluter enheten till ett nätverk utan lämpliga åtgärder, finns det risk att maskinen kan utsättas för obehörig åtkomst från tredje part. Konfigurera säkerheten för ett nätverk så att viktiga data och information säkras. Konfigurera säkerhetsinställningar för nätverk
För att använda ett trådlöst LAN måste den nödvändiga anslutningen till trådlöst LAN vara installerad. Systemtillbehör
Du kan ansluta maskinen till en dator med en USB-kabel (Delarna och deras funktioner). Men om du bara ansluter maskinen till en dator med en USB-kabel utan att ansluta till ett nätverk, kan funktioner som att använda en scanner eller skicka/överföra data från maskinen till en dator inte utföras.
Du kan upprätta en trådlös direktanslutning mellan maskinen och mobila enheter. Ansluta direkt

Bekräfta före hantering

Följ stegen nedan för att ansluta till ett nätverk.
Bekräfta först.
Har datorn och routern anslutits korrekt med en LAN-kabel? För mer information, se handboken för varje enhet eller kontakta tillverkaren.
Är inställningen av datornätverk klar? Om inställningen inte avslutas, kan du inte använda enheter i ett nätverk även efter att följande steg avslutas.
Beroende på miljön, kanske du måste ändra inställningarna för nätverkskommunikationen (halv duplex/full duplex) och Ethernet-typ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Göra Ethernet-inställningar). För mer information, kontakta nätverksadministratören.
För att bekräfta enhetens MAC-adress, se <Nätverk>.
För att ansluta till ett nätverk med IEEE802.1X, se Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar.
Aktivera nätverksinställningarna för maskinen.
Välj ett trådbundet eller trådlöst nätverk för anslutning.
Anslut maskinen till en router.
Är nätverkskabeln ansluten till rätt plats och sitter ordentligt? Sätt in kontakten tills den klickar på plats.
För ett trådlöst nätverk, kontrollera anslutningen mellan maskinen och routern.
Ange en IP-adress efter behov.
Normalt tilldelas en IP-adress automatiskt av DHCP, så inställningen är inte nödvändig. Om du vill använda en specifik IP-adress eller ändra protokoll för automatisk inställning av IP-adress från DHCP (grundinställning) till ett annat, är inställningen nödvändig.
Kontrollera att rätt anslutning har slutförts.
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) från en dator (Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)). Om skärmen för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) visas, är anslutningen klar.
När <Energiförbrukning i viloläge> är inställt på <Låg>
Beroende på vilket hjälpprogram du använder kanske kommunikationen avbryts om maskinen är i viloläge. Återställ maskinen från viloläge innan du konfigurerar nätverksmiljön. Gå till viloläge
9ES0-03W