Skicka filer i brevlådan

Du kan skicka filer i brevlådan, eller spara dem på en filserver.
Du kanske inte kan skriva ut, beroende på det sparade dokumentet.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Brevlåda>.
3
Välj önskad låda.
För information om objekt på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Redigera filer i brevlådan.
4
Välj en fil och tryck på <Skicka>.
5
Ange mottagare och inställningar för att skicka efter behov.
För mer information, se följande, men observera att de kan innehålla ett antal av de inställningar du inte kan ange i det här steget.
Faxa
Scanning
För att ta bort den valda filen efter sändning, trycker du på <Radera fil efter sänd.>.
6
Tryck på <Starta sändning>.
Den valda filen skickas till den angivna mottagaren.
För att avbryta sändningen, tryck på  (Statusmonitor)  <Skicka>  <Jobbstatus>  välj en fil  tryck på <Avbryt>.
9ES0-0E2