Skriva ut filer i minnesenheten

Även om maskinen inte är ansluten till en dator eller en skrivardrivrutin är inte är installerad i datorn, kan du skriva ut filer som sparats på en minnesenhet från maskinen.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
Om <Välj detta vid anslutning av minnesenhet> är inställt på <På>, visas en genväg till <Skriv ut från minnesenhet> när du sätter i en minnesenhet. Tryck på <Skriv ut från minnesenhet> och gå vidare till steg 4. <Välj detta vid anslutning av minnesenhet>Sätta i en minnesenhet
2
Tryck på <Minnesenhet>.
3
Välj önskad minnesenhet.
För information om objekt på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Arbeta med filer och mappar på en minnesenhet.
4
Välj en fil och tryck på <Utskrift>.
Om du väljer PDF- eller XPS-filer, kan du fortsätta med steg 6.
Du kan välja och skriva ut upp till 6 filer i samma minnesenhet åt gången.
5
Välj papperskälla och tryck på <OK>.
6
Ange antalet utskrifter med sifferknapparna.
Om du väljer flera filer i steg 4, tryck på <Ändra antal kopior> och ange antalet utskrifter.
7
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
För utskriftsinställningar, se Inställningsskärm och åtgärder för utskrift av sparade filer.
För att skriva ut en fil med ett lösenord ska du trycka på <Alternativ>  <Lösenord för att öppna dok.>  <Krypteringslösenord> eller <Princip lösenord>, sedan ange lösenordet och trycka på <OK>. För att skriva ut PDF-filer som inte tillåter utskrift eller skriva ut PDF-filer som endast tillåter utskrift med låg upplösning med hög upplösning, anger du lösenordet.
Om du trycker på <Starta utskrift> utan att ange lösenord, visas skärmen för lösenordsinmatning om filen har ett krypteringslösenord.
8
Tryck på <Starta utskrift>.
Utskriften startar.
Om du vill avbryta utskriften kan du trycka på <Avbryt>  <Ja>.
9ES0-0E7