Přidání přebalu a zadního přebalu

Když zhotovujete brožuru, můžete ji opatřit předním přebalem a zadním přebalem, pro který použijete jiný typ papíru, než je typ papíru použitý pro vlastní obsah brožury, tj. například silný papír a barevný papír. Můžete rovněž zadat, zda se má na přední přebal a také na zadní přebal kopírovat.
Budete-li pro přední přebal a zadní přebal používat speciální papír, jako je například silný papír, dbejte na to, abyste zadali správnou velikost papíru a správný typ papíru. Zadání velikosti a typu papíru
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Přidat přebal>.
5
Zadejte nastavení pro přebal a zadní přebal.
Chcete-li přidat přebal, stiskněte <Přední přebal>. Při kopírování na přebal můžete nastavit, kam kopírovat – na přední stranu, zadní stranu nebo na obě strany.
Chcete-li přidat zadní přebal, stiskněte <Zadní přebal>. Při kopírování na zadní přebal můžete nastavit, kam kopírovat – na přední stranu, zadní stranu nebo na obě strany.
6
Stiskněte <Změnit> a vyberte papír, který chcete použít.
7
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
9ESS-07H