Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce

Je-li položka <Rež. podávání papíru pro úlohy tisk. ovlad. s přihr. MP> nastavena na možnost <Režim A (Priorita nastavení tiskového ovladače)>, nastavení ovladače tiskárny se upřednostní, když je jako zdroj papíru pro úlohy z ovladače tiskárny nastavena víceúčelová přihrádka.
Pokud se velikost a typ papíru zadaný v ovladači tiskárny neshoduje se skutečným papírem vloženým do víceúčelové přihrádky, může dojít k zachycení papíru nebo dalším problémům s tiskem.
1
Uložte papír do víceúčelové přihrádky. Ukládání papíru do víceúčelové přihrádky
Zobrazí se obrazovka pro zadání velikosti a typu papíru.
2
Zadejte velikost papíru.
Když uložíte papír standardní velikosti, stroj velikost papíru rozpozná automaticky. Velikosti papíru pro automatickou detekci lze pevně nastavit na velikost A/B, velikost v palcích nebo velikost A/K. <Skupina vel. papíru pro auto rozpoznání v zásuvce>
Pokud se zobrazená velikost papíru liší od velikosti uloženého papíru, je možné, že papír není správně uložen. Uložte papír znovu.
I když je papír vložen správně, některé malé standardní velikosti nemusí být správně zjištěny. V takovém případě stiskněte <Standardní velikost> a vyberte velikost papíru. Automaticky detekované velikosti papíru
Jestliže stisknete <Oblíbený papír> a uložíte často používané velikosti papíru pod tlačítka, můžete je vyvolat jednoduchým stisknutím. Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku
Při vkládání papíru standardní velikosti
Při ukládání papíru vlastní velikosti
Ukládání obálek
3
Stiskněte <Změnit> v <Typ papíru>.
4
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.
Jestliže se uložený papír nezobrazí, stiskněte <Podrobná nastav.> a vyberte jej ze seznamu.
Pokud není typ papíru, který jste vložili, na seznamu obrazovky s podrobným nastavením, můžete tento typ papíru registrovat v příslušném seznamu. Nastavení správy typu papíru
Typ papíru obálky nelze vybrat z obrazovky podrobností možnosti <Typ papíru>. Chcete-li vybrat typ papíru obálky, uložte typ papíru do možnosti <Uložit oblíbený papír (Víceúčelová přihrádka)>, pak stiskněte tlačítko <Oblíbený papír> v kroku 2  pro které byl typ papíru obálky uložen  <OK>. Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku
5
Stiskněte tlačítko <OK>.
Jestliže se zobrazí jiná obrazovka než obrazovka pro zadání velikosti a typu papíru.
Jestliže se zobrazí hlášení s výzvou, abyste upravili polohu vodítka papíru, upravte znovu šířku vodítka papíru a stiskněte <OK>.
9ESS-013