Zachycení papíru ve vnitřním finišeru

1
Otevřete pravý kryt hlavní jednotky.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve výstupní oblasti reverzní jednotky.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
3
Otevřete levý kryt finišeru.
4
Uchopte páčku () a posuňte vnitřní finišer doleva.
5
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve vnitřním finišeru.
Zvedněte vodítko na vstupu.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Vraťte vodítko do původní polohy.
Když je připojena děrovačka:
Otevřete přední kryt jednotky děrovačky.
Otáčením zeleného kolečka posuňte zachycený papír k výstupu jednotky děrovačky.
Pokud papír vystupuje z výstupu jednotky děrovačky, opatrně ho vytáhněte ve směru šipky.
Zavřete přední kryt jednotky děrovačky.
6
Vraťte vnitřní finišer do původní polohy.
7
Zavřete levý kryt finišeru.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
9ESS-029