Zachycení papíru v sešívacím finišeru

1
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve finišeru.
Otevřete přední kryt finišeru.
Zvedněte opěru papíru výstupní přihrádky v přihrádce B.
Otočte zelené kolečko a posuňte zachycený papír na stranu přihrádky B.
Pokud papír vystupuje z otvoru přihrádky B, opatrně ho vytáhněte ve směru šipky.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v dopravní jednotce.
Odklopte únikové vodítko podávání papíru ().
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Zvedněte první žebro ().
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Vraťte první žebro () do původní polohy.
Vraťte únikové vodítko () do původní polohy.
3
Zavřete přední kryt finišeru.
4
Otevřete kryt vyrovnávací průchozí jednotky.
5
Zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení papíru.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
6
Zavřete kryt vyrovnávací průchozí jednotky.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
9ESS-027