Nastavení vzorku ditrování (pouze Řada 4900)

Ditrování je technika reprodukce barev a sytosti pomocí skupin malých bodů. Zdrojová data pro zakreslení těchto bodů se nazývají vzorek ditrování. Použití vzorku ditrování, vhodného pro vytištění obrazu, umožňuje jemnější reprodukci gradace a křivek tištěného obrazu.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Nastavení vzorku ditrování>.
2
Vyberte vzorek ditrování.
<Vzorek 1>: Výchozí nastavení.
<Vzorek 2>: Toto nastavení vylepšuje reprodukci polotónů tištěných obrazů.
<Vzorek 3>: Toto nastavení vylepšuje reprodukci osvětlených oblastí obrazů.
<Vzorek 4>: Toto nastavení vylepšuje reprodukci osvětlených oblastí.
3
Stiskněte tlačítko <OK>.
4
Stiskněte <Ano> a proveďte automatické nastavení gradace (plné nastavení).
Po změně nastavení proveďte automatickou gradaci (plné nastavení).Nastavení gradace
9ESS-0UY