Kontrola výsledků distribuce informací o zařízení

Zkontrolovat můžete informace, jako je datum a čas, kdy byla provedena distribuce informací o zařízení, výsledky distribuce a stav jiných strojů. U klientských strojů můžete zkontrolovat stav příjmu informací o zařízení. Podrobné informace si můžete také vytisknout. Pro provedení těchto operací jsou vyžadována přístupová práva administrátora.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Nastavení distribuce informací o zařízení>  <Výpis komunikace>.
3
Zkontrolujte výpis komunikace a stiskněte <OK>.
Výpis předchozích distribuovaných informací o zařízení se zobrazí v podobě seznamu. <OK> značí, že se distribuce/příjem informací o zařízení provedla řádně. <NG> značí, že distribuce byla zrušena nebo došlo k výskytu chyby.
Chcete-li zobrazit detaily některé položky v seznamu, vyberte položku a stiskněte <Detaily>.
Chcete-li si vytisknout výpis o doručení/příjmu informací o zařízení, stiskněte <Tisknout seznam>. Tisk hlášení s výsledky komunikace
Chcete-li zadat, jak se má výpis o doručení/příjmu informací o zařízení vytisknout, stiskněte <Nastavení hlášení>.
9ESS-0K9