Tisk dokumentů s pomocí funkce podržení úlohy (pouze Řada 8900 / Řada 6900)

1
Stiskněte tlačítko <Podržet>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Vyberte dokumenty.
<Seznam podržených úloh>
Stav výběru dokumentů, ikony označující typy dokumentů, názvy uložených dokumentů a data/časy jejich uložení a zobrazení.
Když dokument vyberete, zobrazí se ikona , která značí „vybrán“. Když vyberte více dokumentů, uprostřed ikony  se zobrazí čísla jako 1, 2, 3 … v pořadí, v jakém byly dokumenty vybrány. Když vybraný dokument stisknete, jeho výběr se zruší.
<Ukázat jen vybrané uživ.>/<Zobrazit všch. uživ.>
S pomocí této volby zobrazíte dokumenty vybraného uživatele nebo všech uživatelů.
<Detaily/Editovat>
S pomocí této volby můžete upravit/zkontrolovat průvodku úlohy (job ticket) vybraného dokumentu, zkontrolovat tištěný obsah, změnit konečné nastavení atd.
Průvodka úlohy (job ticket) jsou informace formátu JDF (Job Definition Format), které jsou v dokumentu obsaženy v průběhu celého tiskového procesu. Některé se vztahují ne celý dokument a některé se vztahují na jednotlivé rozsahy stránek oddělené stránkou. Stejně jako v případě úpravy/kontroly průvodky úlohy (job ticket) můžete potvrdit kroky jeden po druhém.
Funkci <Editovat/Potvrdit Job Ticket> můžete používat pouze tehdy, když vyberete úlohu s průvodkou. Pokud vyberete úlohu, která je podána z ovladače tiskárny, pak nelze editovat průvodku.
Dokument, který je ve stavu zadržení, může být používán ve schránce Mail Box. Vyberte dokument z nabídky <Seznam podržených úloh> stiskněte <Detaily/Editovat> <Přesunout/Dupl. do schránky>. Vyberte schránku stiskněte <Duplikovat> nebo <Přesunout>.
<Vybrat vše (Max. 100)>/<Zrušit výběr>
Pokud není vybrán žádný dokument v části , zobrazuje se možnost <Vybrat vše (Max. 100)>, což umožňuje výběr všech dokumentů v části <Seznam podržených úloh>. Pokud jsou nějaké dokumenty vybrány, zobrazuje se možnost <Zrušit výběr>, což umožňuje zrušení výběru.
<Smazat po tisku>
S pomocí této volby nastavíte, že se dokumenty po vytištění automaticky odstraní z části <Seznam podržených úloh>. Pokud používáte vždy volbu <Smazat po tisku>, můžete změnit výchozí nastavení a vyhnout se tak nastavování při každém tisku. <Výchozí nastavení pro smazání úlohy po tisku>
<Spustit tisk>
S pomocí tohoto tlačítka provedete tisk.
<Detaily/Editovat>
S pomocí této volby můžete pro vybraný dokument vybrat přednostní tisk nebo zkontrolovat detaily vybraného dokumentu.
<Zrušit>
S pomocí tohoto tlačítka zrušíte tisk.
<Seznam tiskových úloh>
Zde se zobrazují ikony označující stav tisku dokumentů, aktuální stav a dobu čekání.
3
Proveďte nastavení podle zamýšleného účelu.
Kontrola tištěného materiálu na ukázkovém výtisku (Vzorek tisku)
Kontrola obsahu originálů (Zobrazit obraz)
Smazání úlohy
4
Stiskněte tlačítko <Spustit tisk>.
Bude zahájen tisk a na obrazovce se zobrazí zpráva Seznam tiskových úloh.
Jestliže nevyberete <Smazat po tisku>, dokument zůstane uvedený v seznamu i po vytištění.
Lze vybrat a vytisknout najednou maximálně 100 souborů, včetně souborů v uživatelských schránkách a frontě podržených úloh.
9ESS-0A1