Přímý tisk souborů bez nutnosti otevření

S pomocí Remote UI (Vzdálené UR) lze tisknout soubory uložené v počítači nebo na síti přímo ze stroje bez použití ovladače tiskárny. Pro tisk nemusíte otvírat soubory v počítači.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Direct Print] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Vyberte typ souboru a poté soubor.
4
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Pokud je PDF soubor chráněn heslem, stiskněte [Specify PDF File] , zadejte heslo v [Document Password]. Při tisku souborů PDF propojených se serverem zásad vyberte [Specify PDF File]  zadejte uživatelské jméno serveru zásad do [Policy Server User Name] a heslo serveru zásad do [Policy Server Password].
Chcete-li vytisknout soubor PDF, jehož tisk není povolen nebo chcete vytisknout ve vysokém rozlišení soubory PDF, pro které je povolen pouze tisk v nízkém rozlišení, zadejte „master“ heslo.
Může se stát, že soubory PDF/XPS budou při tisku zrušeny, což závisí na vybrané velikosti papíru.
5
Klikněte na [Start Printing].
Spustí se tisk.
Během přenosu souboru neklikejte opakovaně na [Start Printing]. Jinak může dojít k závadě a přenos souboru se neprovede.
Tisk nemusí být proveden správně v závislosti na datech.
Jestliže přímý tisk není možný nebo poloha tisku vykazuje odchylky, správného tisku lze dosáhnout tak, že soubory otevřete z aplikace a provedete tisk s pomocí ovladače tiskárny.
9ESS-0A6