Nastavení ostrosti pro skenování (Ostrost)

Nastavením vyšší ostrosti můžete obraz naskenovat s jasnými konturami a čárami nebo můžete obraz změkčit snížením ostrosti. Používejte tuto funkci, když chcete zostřit rozmazaný text a tabulky nebo potlačit efekt moaré (lesknoucí se zvlněný vzorek) a zdokonalit tak výsledný obraz.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Ostrost>.
5
Nastavte ostrost a stiskněte <OK>.
Chcete-li zostřit rozmazaný text, nastavte volič na <Vysoká>.
Chcete-li potlačit efekt moaré, když skenujete originály s tištěnými fotografiemi, například časopisy nebo brožurky, nastavte volič na <Nízká>.
6
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
7
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání.
9ESS-0AU