PS

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložení papíru>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Časová prodleva úlohy>
0 až 3600 sekund; 0 sekund
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Chyby tisku PS>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Vylepšení řádků>
<Zap>, <Zap (tenké)>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Polotóny>
Řada 8900 / Řada 6900
<Text>: <Gradace>, <Rozlišení>, <Vysoké rozlišení>
<Grafika>: <Gradace>, <Rozlišení>, <Vysoké rozlišení>
<Obraz>: <Gradace>, <Rozlišení>, <Vysoké rozlišení>
Řada 4900
<Text>: <Rozlišení>, <Gradace>, <Difúze chyb>
<Grafika>: <Rozlišení>, <Gradace>, <Difúze chyb>
<Obraz>: <Rozlišení>, <Gradace>, <Difúze chyb>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Jas>*1
85 % až 115 %; 100 %
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Konverze odstínů šedé>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Jednotné RGB>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Nastavení přírůstku bodů>
(pouze Řada 8900 / Řada 6900)
<-10 %>, <-5%>, <Standardní>, <+5%>, <+10%>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
9ESS-0RJ