Obslužný program

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Inicializovat úložiště PCL>*1
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Inicializovat úložiště PS>*1
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Resetovat tiskárnu>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
9ESS-0RS