<Externí rozhraní>

Zadejte nastavení externích rozhraní.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení USB>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Externí rozhraní>
Zadejte nastavení připojení USB.
<Použít jako zařízení USB>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Externí rozhraní>  <Nastavení USB>
S pomocí této volby můžete nastavit, aby byl stroj používán jako USB zařízení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít jako zařízení USB>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li tato volba nastavena na <Vyp>, nelze provádět úlohy tisku a skenování z počítače připojeného pomocí kabelu USB.
<Použít ovl. MEAP pro vstupní zařízení USB>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Externí rozhraní>  <Nastavení USB>
S pomocí této volby nastavíte, zda pro připojení vstupních zařízení USB používat ovladač MEAP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít ovl. MEAP pro vstupní zařízení USB>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Tuto volbu budete možná muset nastavit na <Zap>, a to v závislosti na typu aplikace MEAP, která používá zařízení, jako je klávesnice nebo čtečka karet. Zda je nutné nastavit tuto volbu na <Zap>, zjistíte v příručce k používané aplikaci MEAP nebo u prodejce či servisního zástupce.
<Použít ovladač MEAP pro úložné zařízení USB>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Externí rozhraní>  <Nastavení USB>
S pomocí této volby nastavíte, zda pro externí úložiště USB používat ovladač MEAP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít ovladač MEAP pro úložné zařízení USB>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Tuto volbu budete možná muset nastavit na <Zap>, a to v závislosti na typu aplikace MEAP, která používá externí paměťové zařízení USB. Zda je nutné nastavit tuto volbu na <Zap>, zjistíte v příručce k používané aplikaci MEAP nebo u prodejce či servisního zástupce.
<Použít úložné zařízení USB>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Externí rozhraní>  <Nastavení USB>
S pomocí této volby nastavíte, zda povolit použití externích úložných zařízení USB.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít úložné zařízení USB>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9ESS-0LJ