Ukládání dokumentů do jiných zařízení

Naskenované dokumenty ukládejte do Rozšířená schránka jiné multifunkční tiskárny Canon nebo na server Windows níže uvedeným postupem.
1
Uložte dokument. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Uložit>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte tlačítko <Síť>.
4
Vyberte zařízení, do něhož chcete provést přístup.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Práce se soubory a složkami uloženými v jiných zařízeních.
5
Zobrazte místo pro uložení a stiskněte <Skenovat>.
6
Podle potřeby zadejte nastavení skenování.
Informace týkající se nastavení skenování najdete v části Nastavení obrazovky a operace pro skenování a uložení.
7
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a uloží se jako soubory.
Chcete-li skenování zrušit, stiskněte <Zrušit> nebo  (Stop) <Ano>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
Chcete-li zkontrolovat výsledek ukládání, stiskněte  (Monitor stavu) <Uložit>  <Výpis úloh>. Zobrazí-li se <NG>, uložení souboru se nezdařilo. Proveďte operaci znovu.
9ESS-0E2