Tilpasning af <Hjem>-skærmen

I dette afsnit beskrives, hvad der kan tilpasses og styres fra de elementer, der vises, når der trykkes på <Menu> på <Hjem>-skærmen.
Afhængigt af indstillingen for <Tillad tilpasning af Hjem-skærm for fælles brug> og rettighederne for logonbrugeren, kan der blive vist en skærm til valg af enten <Tilpas for Personlig brug> eller <Tilpasning for fælles brug>, når <Flyttetaster>, <Redigér knapper>, <Indstillinger for layout af Hjem-skærm> eller <Baggrundsindstillinger> er valgt.
<Tilpas for Personlig brug>: Vælg dette for at tilpasse Hjem-skærmen til brugeren, der p.t. er indlogget. Standardindstillingerne for <Tilpas for Personlig brug> følger indstillingerne for <Tilpasning for fælles brug>.
<Tilpasning for fælles brug>: Vælg dette for at tilpasse Hjem-skærmen til brugere uden personaliseret skærm, som fx ikke indloggede brugere, gæstebrugere osv. Indstillingerne i <Tilpasning for fælles brug> anvendes, indtil den godkendte bruger konfigurerer <Tilpas for Personlig brug>.
Hvis indstillingerne i <Tilpasning for fælles brug> ændres, afspejles ændringerne også i <Tilpas for Personlig brug>, medmindre den godkendte bruger konfigurerer <Tilpas for Personlig brug>.
<Hjem>-skærmindstillingerne kan importeres/eksporteres mellem maskiner, der understøtter <Hjem>-skærmen. Import/eksport af indstillingsdataene
<Hjem>-skærmindstillingerne importeres ikke til maskiner, der understøtter skærmen <Quick-menu>, men ikke understøtter skærmen <Hjem>.
Selvom nogen af indstillingerne i <Indstillinger for Hjem-skærmen for Personlig brug> er deaktiveret under eksport, eksporteres personlige indstillinger, hvis de allerede er konfigureret.

 <Flyttetaster>

Du kan flytte funktionsknapper og personlige knapper/delte knapper.

 <Redigér knapper>

Det er kun muligt at bruge <Flyt:> til funktionsknapper.
<Omdøb>, <Slet> og <Flyt> kan bruges til personlige knapper/delte knapper.

 <Indstillinger for layout af Hjem-skærm>

Du kan vælge et af følgende elementer til størrelsen og antallet af de knapper, der vises på en enkelt skærm.
<3 store taster per side>
<6 store taster per side>
<9 medium taster per side>
<4 medium-små taster per side>
<12 medium-små taster per side>
<15 små taster per side>

 <Baggrundsindstillinger>

Du kan ændre baggrundsbilledet.

 <Indstillinger for Hjem-skærmen>

Du kan vælge mellem følgende indstillinger. (Rød og fed tekst angiver standardindstillingen.)
<Tillad tilpasning af Hjem-skærm for fælles brug>: <Til>/<Fra>
<Tillad ikke-godkendte brugere at anvende Tidslinje>: <Til>/<Fra>
<Tillad hver indlogget bruger at anvende Tidslinje>: <Til>/<Fra>
<Tilbage til Hjem, når jobbet er udført>: <Til>/<Fra>
<Begræns visning af funktioner>: Vælg de funktioner eller MEAP-applikationer, der skal skjules på <Hjem>-skærmen.
<Indstillinger for Hjem-skærmen for Personlig brug>: Følgende elementer kan konfigureres.
<Tillad Registrering/redigering af Personlige knapper>: <Til>/<Fra>
<Tillad Brug af Flyttetaster ved Tilpasning for Personlig brug>: <Til>/<Fra>
<Tillad Brug af Indstillinger for layout af Hjem-skærm ved Tilpasning for Personlig brug>: <Til>/<Fra>
<Tillad brug af Baggrundsindstillinger ved Tilpasning for Personlig brug>: <Til>/<Fra>
Betjening af denne indstilling kræver administratorrettigheder.
<Tillad tilpasning af Hjem-skærm for fælles brug>
Når indstillet til 'Til', vil almindelige brugere og brugere, der ikke er logget ind, kunne registrere delte taster og brugertilpasse Hjem-skærmen for fælles brug.
<Tilbage til Hjem, når jobbet er udført>
Når indstillet til 'Til', vil Hjem-skærmen vises, når job er udført vha. Delte taster, Personlige taster eller Tidslinje.
Historik bevares ikke på tidslinjen, når bruger ikke er logget på, og <Tillad ikke-godkendte brugere at anvende Tidslinje> er indstillet til <Fra>, eller når en bruger er logget på, og <Tillad hver indlogget bruger at anvende Tidslinje> er indstillet til <Fra>.
Når <Tillad brug af Personlige indstillinger> er deaktiveret, er <Indstillinger for Hjem-skærmen for Personlig brug> nedtonet, og personlige indstillinger kan ikke bruges. <Tillad brug af Personlige indstillinger>
<Tillad Registrering/redigering af Personlige knapper>
Deaktiver denne indstilling for at skjule personlige knapper.
Hvis <Tillad Brug af Flyttetaster ved Tilpasning for Personlig brug> er deaktiveret efter flytning af knapper på den tilpassede skærm med <Tillad Brug af Flyttetaster ved Tilpasning for Personlig brug> aktiveret, vil knapperne ikke kunne flyttes på den tilpassede skærm, men deres position bevares.
<Tillad Brug af Indstillinger for layout af Hjem-skærm ved Tilpasning for Personlig brug>
Deaktiver denne indstilling for at anvende indstillingerne i <Enhedsindstillinger>.
<Tillad brug af Baggrundsindstillinger ved Tilpasning for Personlig brug>
Deaktiver denne indstilling for at anvende indstillingerne i <Enhedsindstillinger>.

 <Indstillinger for genvejsfunktionstast>

Du kan registrere funktionsknapper som genveje. Vælg registreringsmodtageren og derefter den funktion, der skal registreres.
Betjening af denne indstilling kræver administratorrettigheder.
Hvis du ikke bruger genveje, skal du vælge <Ikke tildelt> på listen.
9EUJ-05R